اولا در مباحث روانشناسی مسائل بسیار مهم تر از این مساله وجود دارد اما روانشناسی برای بسیاری از مسائل ریشه یابی کرده و فردی که با مساله ای و گرفتاری و مشکلی در روان خود روبرو هست  شناسایی و راهنمایی کرده تا خود را بشناسد نه اینکه ناشناخته بماند×و این نشناختن خود منبع بسیاری از نبود حرمت نفس یا افسردگیست و خلاصه بسیاری از بیماری های روانی هست×

در روانشناسی یکی از مسایلی که شاید در پسران و بیشتر در دختران آزار دهنده باشد مساله وزن و زیبایی@ باشد همانطور که متاسفانه این چنین هست!

مساله وزن و زیبایی همچنان احتمالا یک اختلال شخصیتی که در دوران کودکی براثر سرکوفت زدنها و یا کم توجهی به جایی رسیده که خود را زشت میداند و یا در زیبایی خود کمبودی متوجه می شود یا متناسب با ملکه های زمینی چیزی به حساب نمی آید احتمالا توهماتی هم دارد که ناشی از باور نکردن واقعیت هست^

اما راه حل چیه؟

بله راه حل مشکل حساسیت به وزن و زیبایی در مباحث روانشناسی خود چند موردی گویای آن هست:

۱-درک واقعیت:یعنی خودمون رو بشناسیم و بفهمیم و برای اینکه از واقیت خارج نشویم باید بهتر و بدتر از خود را در وزن و اندام و زیبایی شناخت!اما همراه با این شناخت واقع گرایانه عمل کنیم.

۲-من همینم که هستم!:بله باید گفت (من همین هستم که هستم)البته برای این لازم هست که حرمت نفس خود را کنترل کرد که  بحث حرمت نفس را در مطالب بعد توضیح خواهم داد.

۳_بهتر بشویم!:یعنی من سعی کنم که خودم را هرچه بیشتر بهتر و خوشبوتر و مرتب تر کنم در آخر این منی که الان هست بهترین نوع خودم هستم!یعنی باید سعی کرد در نوع خودم بهترین خودم باشم.

۴مقایسه نکنیم:شاید شنیده باشید که(هیچ وقت ظاهر زندگی را با باطن زندگی خود مقایسه نکنیم)این حرف حقیقت دارد! چون ما در مقام مقایسه خیلی کمبود ها را متوجه میشویم که واقعیتی ندارند چون این ها کمبود نیستند بلکه چیزی است که آن شخص دارد متناسب با شرایطی هم بدست آورده حال اگر آن شرایط را من داشته باشم میتوانم آن چیز را داشته باشم وهمینطکر چیزهای من دارم که آو ندارد و اگر او هم این شرایط را داشت یا داشته باشد این خصوصیت من را خواهد داشت

پس دست از این بازی مقایسه برداریم!

۵-من خواستنی هستم!:میدانیم که ما به یک نفر نیاز داریم که عاشقانه با محبت مارا دوست داشته باشد و ۶ نفر هم دوست در این ۶ میلیارد!

بله پس زیاد به قول معروف ...!

نتیجتا قبول کنیم واقعیت رو و اینی که هستیم را بهتر کنیم نه مقایسه کنیم و بدانیم که با این اندام و زیبایی و وزن و خلاصه هر خصوصیتی خواستنی هستم حتما به شما اطمینان می دهم.

دست نوشته های علی حسین پور