مشاوره تلفنی در زمینه های ازدواج خانواده تحصیلی بالینی و مسائل متفرقه بصورت شبانه روزی انجام میشه

اما کمی هزینه داره که تخفیف هم داره

مشاور دائم هم شامل ۵۰درصد تخفیف میشه


۰۹۳۳۷۹۶۱۰۷۴
۰۹۱۷۴۷۶۹۹۷۶


در تلگرام هم میتونید مشاوره آنلاین دریافت کنید
هردو شماره تلگرام داره
مشاوره تلگرامی هم کمتر از تلفنی هزینه داره

نیم ساعت تلفنی ۲۵
یک ساعت تلفنی ۴۰ ت

نیم ساعت تلگرامی ۱۵
یک ساعت مشاوره تلگرامی ۲۵ ت